Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) са софтуерни системи, които ви помагат да събирате и обработвате данни за своите клиенти, а след това да предприемете индивидуален подход към отделните групи потребители или дори към всеки един поотделно.

В базата данни на CRM системата може да се съхранява информация за потребителските навици на вашите клиенти, така че да им предлагате промоции и продукти, съобразени със специфичните им интереси.

Например ако си купите книга от интернет книжарница, най-вероятно ще започнете да получавате съобщения и за новите книги, които излизат по темата. Защо не започнете и вие да правите така, ако вече сте в позицията на продавача?!

internetreklama