Афилиейт програма

Афилиейт програмите са системи, при които множество независими партньорски сайтове рекламират продукта или услугата на даден търговец и обикновено получават възнаграждение за това само при извършена покупка или при привличане на нов клиент. Ако поставите на сайта си такъв тип реклами, вие бихте могли да получите известни приходи, но не очаквайте те да са значителни.

internetreklama