Печелете с 4P на интернет маркетинг микса

Рекламата ви в интернет може да е безсмислена! Ако продуктът ви не се отличи от конкурентите с нещо стойностно за потребителите (Product), ако не се предлага в удачни ценови равнища (Price), ако той не е достъпен в подходящи дистрибуционни канали (Place), то рекламирането му (Promotion) няма да бъде достатъчно ефективно. С нашите съвети вие ще изградите своя успешен интернет маркетинг микс и ще се радвате на стабилно пазарно присъствие.

Свържете се с нашите онлайн маркетинг консултанти днес и разберете как можете да продавате повече чрез интернет.

internetreklama