ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ДУМИ

Правилното поставяне на ключовите думи в сайта имат голямо значение за неговата оптимизация и са един от ключовите фактори, които могат да спомогнат той да се класира на първите места в Google. Ключовата дума, по която оптимизирате сайта трябва да се съдържа колкото е възможно по-често в неговите страници, като внимавате да не превишава 4-5% от цялото и съдържание. В противен случай се получава пренасищане или т.нар. stuffing. Когато пишете или редактирате текста не поставяйте и не изреждайте ключовите думи самоцелно, а го направете така, че да изглежда по естествен за читателя начин.

Хубаво е ключовата дума да се съдържа във всеки параграф от текста на страницата. Още по-добре би било  ако я поставите в самото начало на параграфа. Във всеки случай тя трябва да присъства поне два пъти в първите 200 думи. Също така използвайте нейни синоними и разновидности – например климатик, климатична инсталация, климатици и т.н.

internetreklama