ИЗБОР НА TITLE И META DESCRIPTION

Едни от най-важните елементи за SEO оптимизацията, които ако използвате правилно ще помогнат на сайътът ви да излиза на първо място в Google са Title и Meta Description. В разултатите от търсенето (SERP) Google визуализира Title като линк, който води към съответната страница, а Meta Description като описание под него. Броят символи, които те трябва да съдържат за да се визуализират правилно не е фиксиран, а трябва да се побират в рамките на 512px. Това означава, че за стандартен текст трябва да въведете не повече от 60 символа за Title и не повече от 150-155 за Meta Description, заедно с интервалите. Имайте предвид, че за всяка страница от вашия сайт те трябва да бъдат различни.

За оптимизацията е важно в тях да разположите и ключовите думи, по които оптимизирате, като по възможност трябва да ги поставите колкото е възможно по-напред и ги направите да изглеждат по естествен за посетителите начин – като смислен текст, а не самоцелно изредени една след друга думи. 

internetreklama