ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМАТА СКОЧИ С 25% ПРЕЗ 2012 СПРЯМО 2011

Интернет  рекламата за 2012г. у нас показва ръст от 25,1% или близо 9 млн. лв. повече спрямо предходната 2011г. Това е най-голямото нарастване от години насам. За 2011 г. увеличението е едва 4,1%. Общите приходи от интернет реклама за 2012 г. надхвърля 45,36 млн. лева според третото издание на Интерактив Асошиейшън България (IAB).

Най-голям прираст има при дисплей рекламата. Тя остава най-предпочитана от рекламодателите. За нея са дадени над 80% от общите приходи от Интернет рекламирането, равняващи се на 40 млн. лв. Ако общото увеличение е 9 млн. лв., то 8 млн. от това повишение е похарчено за дисплейна реклама.

На второ място по предпочитание е рекламата „на клик“ с 6% от питата за Интернет рекламиране. Този вид реклама спечелва 80 хил. лв. повече спрямо изминалата година. Имайте пред вид, че тук не са зачислени кликове от Google и Facebook, а само от основните рекламни мрежи. 

С по-малко проценти спрямо останалите, но все пак в топ три се класира рекламирането в обяви и справочници. То обхваща 1% от общата Интернет реклама и начислени 40 хил. лв. отгоре спрямо 2011 г.  Останалите типове реклама от категорията „други“ се увеличават с 98 хил. лева.  Прирастът е с близо 88%, по което можем да съдим, че навлизат свободно алтернативни платформи за рекламиране, не до там популярни за Българския пазар. 

Рекламодатели от развлекателната индустрия са най-активно рекламиращите в Интернет. На тях се падат 16% от всички похарчени пари за интернет реклама. Плътно след тях се движат рекламодатели от сферата на потребителските стоки. Под потребителски стоки разбирайте хранителни продукти, напитки, козметика и лекарства. Те общо са зачислили 6.7 млн. лв. от своя бюджет, равняващи се на 15%. На трето място са финансовите услуги. Те са рекламирали за 5.5 млн лв или 12%. Останалите индустрии колективно събират 10% от общите брутни приходи за Интернет реклама. Сред най-рекламиралите се нареждат търговията на дребно и аутсорсинга. 

Забележителното увеличение през последната година е показател за положителното развитие на пазара за Интернет реклама в България. Този вид реклама има редица предимства, сред които по-ниска цена и достъп до определена целева група.

internetreklama